TV& VIDEO

kinh doanh xăng dầu

Yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý khoán thuế ở cơ sở

Yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý khoán thuế ở cơ sở

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về xử lý thông tin báo chí phản ánh về thuế.