TV& VIDEO

kinh phí đầu tư

Người dân TP.HCM nói gì về việc thu phí vào trung tâm thành phố?

Người dân TP.HCM nói gì về việc thu phí vào trung tâm thành phố?

VTV.vn - Người dân TP.HCM đã có những chia sẻ và ý kiến về việc "thu phí ô tô vào trung tâm" thành phố.