kinh phí đầu tư

Phát triển hệ thống camera an ninh từ nguồn xã hội hóa

Phát triển hệ thống camera an ninh từ nguồn xã hội hóa

VTV.vn - Vận động người dân lắp đặt Camera gia đình để bảo vệ, tự giám sát, quản lý tài sản của mình, bước đầu tạo ra hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm ở Thừa Thiên Huế.