TV& VIDEO

kinh tế Ấn Độ

IMF: Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2022

IMF: Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2022

VTV.vn - Chỉ trong 5 năm nữa, Ấn Độ sẽ vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, đồng thời đẩy Anh khỏi danh sách 5 nền kinh tế hàng đầu.