TV& VIDEO

kinh tế châu Âu

Bầu cử Đức qua những con số

Bầu cử Đức qua những con số

VTV.vn - Cuộc tổng tuyển cử liên bang ngày 24/9 sẽ quyết định tương lai của nước Đức cũng như toàn bộ châu Âu trong 4 năm tới.