TV& VIDEO

Kinh tế chia sẻ

Kinh tế chia sẻ - Xu hướng mới ở môi trường kinh doanh Việt Nam

Kinh tế chia sẻ - Xu hướng mới ở môi trường kinh doanh Việt Nam

VTV.vn - Kinh tế chia sẻ đang là hiện tượng "làm mưa làm gió" môi trường kinh doanh thế giới hiện nay và Việt Nam cũng được coi là không nằm ngoài xu hướng này.