TV& VIDEO

kinh tế giảm tốc

Indonesia vượt Việt Nam về thu hút FDI

Indonesia vượt Việt Nam về thu hút FDI

VTV.vn - Trong năm 2015, Indonesia đã vượt qua Việt Nam vươn lên dẫn đầu về thu hút vốn FDI trong nhóm các nước ASEAN, với 38,5 tỉ USD.