TV& VIDEO

kinh tế Nhật Bản

Niềm tin đầu tư giảm tại Nhật Bản

Niềm tin đầu tư giảm tại Nhật Bản

VTV.vn - Trong 3 tháng đầu năm 2018, niềm tin giới doanh nghiệp Nhật Bản giảm thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.