TV& VIDEO

kinh tế Nhật Bản

GDP theo quý của Nhật Bản có chuỗi tăng dài nhất từ năm 2001

GDP theo quý của Nhật Bản có chuỗi tăng dài nhất từ năm 2001

VTV.vn - Kể từ năm 2001, đây là thời kỳ tăng trưởng nhanh nhất của Nhật Bản với 7 quý liên tiếp. Nhật Bản cũng đang kỳ vọng cho các quý tăng trưởng tiếp theo.