kinh tế nông nghiệp

Trà Vinh đẩy mạnh phát triển nuôi tôm công nghệ cao

Trà Vinh đẩy mạnh phát triển nuôi tôm công nghệ cao

VTV.vn - Với định hướng then chốt nuôi trồng thủy sản, tỉnh Trà Vinh đã và đang đẩy mạnh thu hút phát triển các dự án nuôi tôm sạch bằng công nghệ cao tại địa phương.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive