TV& VIDEO

kinh tế pháp

Doanh nhân Pháp quan tâm nhiều tới Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam

Doanh nhân Pháp quan tâm nhiều tới Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam

VTV.vn - Các doanh nhân Pháp tham gia hội thảo mong muốn được biết từ những cam kết trong Hiệp định, Việt Nam sẽ đưa ra những biện pháp cải cách cụ thể nào từ nay đến năm 2020.