TV& VIDEO

kinh tế pháp

Nước Pháp thay đổi cách tính GDP, tính gộp cả lợi nhuận buôn ma túy

Nước Pháp thay đổi cách tính GDP, tính gộp cả lợi nhuận buôn ma túy

VTV.vn - Nước Pháp sẽ tính lại GDP theo cách khác, bắt đầu từ tháng 5/2018, theo cách gộp cả lợi nhuận từ buôn lậu ma túy vào thống kê tổng thu nhập nội địa (GDP).