TV& VIDEO

kinh tế tăng trưởng

Saudi Arabia xây dựng siêu khu công nghiệp, thương mại

Saudi Arabia xây dựng siêu khu công nghiệp, thương mại

Một siêu khu công nghiệp và thương mại trị giá 500 tỷ USD là dự án mới nhất mà Saudi Arabia vừa công bố, để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, không bị phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ.