kinh tế tăng trưởng

Trung Quốc cắt giảm dự trữ bắt buộc

Trung Quốc cắt giảm dự trữ bắt buộc

VTV.vn -Ngân hàng TƯ Trung Quốc (PBOC) chính thức cắt giảm tỷ lệ dự trữ của một số ngân hàng thương mại tại PBOC 50 điểm cơ bản, giúp thanh khoản hệ thống được bơm thêm 700 tỷ NDT.