TV& VIDEO

kinh tế tăng trưởng

Mạng 5G – Hệ thống liên lạc có "năng lực vô hạn"

Mạng 5G – Hệ thống liên lạc có "năng lực vô hạn"

VTV.vn - Với tốc độ cao hơn ít nhất là 20 lần so với mạng 4G, mạng 5G từng được tờ The Economist mô tả là hệ thống liên lạc thế hệ mới, mang đến khái niệm về "năng lực vô hạn".