TV& VIDEO

kinh tế tư nhân

Thúc đẩy kinh tế tư nhân vì sự phát triển khu vực GMS

Thúc đẩy kinh tế tư nhân vì sự phát triển khu vực GMS

VTV.vn - Kinh tế tư nhân là nhân tố rất quan trọng cho sự phát triển của Tiểu vùng Mekong mở rộng và cần hoàn thiện thể chế để thúc đẩy hơn nữa khu vực kinh tế này.