TV& VIDEO

kinh tế tư nhân

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế

VTV.vn - Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.