TV& VIDEO

kinh tế tư nhân

Nhân tố quyết định sự trỗi dậy của Việt Nam

Nhân tố quyết định sự trỗi dậy của Việt Nam

VTV.vn - Tiến sĩ Vũ Minh Khương đã cho rằng gốc gác để xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường nằm ở ba vấn đề bắt đầu từ chữ C: Chiến lược, Cơ chế, và Con người.