TV& VIDEO

kinh tế tư nhân

WB dự kiến cho Việt Nam vay 4 tỷ USD trong giai đoạn 2018 - 2020

WB dự kiến cho Việt Nam vay 4 tỷ USD trong giai đoạn 2018 - 2020

VTV.vn - Dự kiến, Việt Nam sẽ được vay vốn hỗ trợ chuyển tiếp IDA và cả vốn IBRD trong giai đoạn 2018 - 2020 với tổng giá trị có thể đạt hơn 4 tỷ USD.