TV& VIDEO

kính viễn vọng

Chuẩn bị ra mắt kính viễn vọng không gian lớn nhất thế giới

Chuẩn bị ra mắt kính viễn vọng không gian lớn nhất thế giới

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đang chuẩn bị cho ra mắt kính viễn vọng không gian lớn nhất từng được chế tạo.