TV& VIDEO

Kristen Stewart

Kristen Stewart cảm ơn "Chạng vạng"

Kristen Stewart cảm ơn "Chạng vạng"

VTV.vn - Kristen Stewart nói rằng khi nhìn lại, cô cảm thấy may mắn khi được tham gia một siêu phẩm như Chạng vạng. Bộ phim đã làm nên con người cô ngày hôm nay.