TV& VIDEO

Krông Nô

Thông hầm dẫn nước công trình thủy điện Krông Nô 2

Thông hầm dẫn nước công trình thủy điện Krông Nô 2

VTV.vn - Sáng 18/5, Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô đã tổ chức thông hầm công trình thủy điện Krông Nô 2 thuộc địa bàn xã Đạ Tông, Đam Rông, Lâm Đồng.