TV& VIDEO

ký gửi

Đại lý vỡ nợ và chuyện ký gửi nông sản của nông dân

Đại lý vỡ nợ và chuyện ký gửi nông sản của nông dân

VTV.vn - Đại lý vỡ nợ và chuyện ký gửi nông sản của nông dân là nội dung được đưa ra trao đổi trong chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần ngày 11/6.