TV& VIDEO

kỳ họp Quốc hội

Cử tri mong muốn Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời cụ thể hơn

Cử tri mong muốn Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời cụ thể hơn

VTV.vn - Cử tri chờ đợi phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ rõ ràng về giải pháp quản lý nợ công.