TV& VIDEO

kỳ họp Quốc hội

"Báo chí là cầu nối thông tin, mang hơi thở cuộc sống tới Nghị trường"

"Báo chí là cầu nối thông tin, mang hơi thở cuộc sống tới Nghị trường"

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, báo chí góp phần không nhỏ trong đấu tranh chống tiêu cực, là cầu nối thông tin mang hơi thở cuộc sống tới Nghị trường.