kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IX

Giao diện thử nghiệm VTVLive