TV& VIDEO

quốc hội khóa XIV

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XIV

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XIV

VTV.vn - Ngày 3/8, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục các hoạt động tiếp xúc cử tri thông báo báo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV.