TV& VIDEO

kỳ họp

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Lý luận Trung ương tại Ninh Bình

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Lý luận Trung ương tại Ninh Bình

Sáng 6/8, tại thành phố Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức kỳ họp thứ 12 với trọng tâm là Hội thảo mang chủ đề: "Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về Đảng cầm quyền".