TV& VIDEO

ký kết hợp đồng

Quảng Ngãi ký kết hợp đồng đào tạo nghề cho gần 1,6 vạn lao động

Quảng Ngãi ký kết hợp đồng đào tạo nghề cho gần 1,6 vạn lao động

VTV.vn - Lễ ký kết đặt hàng đào tạo và cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp giữa Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất với các doanh nghiệp có dự án đầu tư tại Quảng Ngãi vừa diễn ra.