TV& VIDEO

kỷ luật cán bộ

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý cán bộ Đảng viên vi phạm

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý cán bộ Đảng viên vi phạm

VTV.vn - Hà Tĩnh là một trong những địa phương được đánh giá thực hiện tốt về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng.