TV& VIDEO

kỷ luật cán bộ

Tạm giữ Trưởng Phòng Thanh tra - Cục Thuế tỉnh Bình Định để điều tra hành vi nhận tiền của doanh nghiệp

Tạm giữ Trưởng Phòng Thanh tra - Cục Thuế tỉnh Bình Định để điều tra hành vi nhận tiền của doanh nghiệp

VTV.vn - Công an tỉnh Bình Định đang tạm giữ ông Hồ Minh Khiêm, Trưởng Phòng Thanh tra - Cục Thuế tỉnh Bình Định để điều tra việc nhận tiền của doanh nghiệp.