kỷ luật cảnh cáo

Vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình: Kỷ luật 5 cán bộ kiểm lâm

Vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình: Kỷ luật 5 cán bộ kiểm lâm

VTV.vn - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định thi hành kỷ luật 5 cán bộ có sai phạm trong công tác bảo vệ rừng.