kỷ luật cảnh cáo

Kỷ luật cảnh cáo, khiển trách 2 cán bộ Trại giam Thạnh Hòa

Kỷ luật cảnh cáo, khiển trách 2 cán bộ Trại giam Thạnh Hòa

VTV.vn - UBKTTƯ quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thanh và kỷ luật khiển trách đối với ông Lưu Hoàng Vũ, Giám thị và Phó giám thị Trại giam Thạnh Hòa.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive