TV& VIDEO

kỷ luật cảnh cáo

Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Bài học trong công tác cán bộ

Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Bài học trong công tác cán bộ

VTV.vn- Xử lý kỷ luật nghiêm khắc đi kèm khắc phục hậu quả là cần thiết, song không thể không xem xét nghiêm túc bài học về công tác cán bộ sau quyết định cách chức Bí thư Đà Nẵng.