TV& VIDEO

kỷ luật cảnh cáo

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông và nguyên Trưởng Công an huyện Đắk Song, Đắk Nông.