TV& VIDEO

Kỷ lục phòng vé

The Battleship Island - Đảo địa ngục công phá phòng vé Việt

The Battleship Island - Đảo địa ngục công phá phòng vé Việt

VTV.vn - Thu 10 tỉ đồng sau 4 ngày về Việt Nam, bộ phim The Battleship Island - Đảo địa ngục đã được tăng suất chiếu vì cháy vé.