TV& VIDEO

kỹ năng mềm

Việt Nam cần đào tạo kỹ năng khởi nghiệp từ ghế nhà trường

Việt Nam cần đào tạo kỹ năng khởi nghiệp từ ghế nhà trường

VTV.vn - Theo các chuyên gia, giáo dục khởi nghiệp là nền móng, có thể tạo ra các ý tưởng đột phá và cả những mô hình kinh doanh thành công trong tương lai.