TV& VIDEO

kỳ nghỉ hè

Bình Định: Gia tăng tai nạn đuối nước ở trẻ em

Bình Định: Gia tăng tai nạn đuối nước ở trẻ em

VTV.vn - Số vụ trẻ em đuối nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đang gia tăng một cách báo động, đặc biệt trong những tháng gần đây khi các em đang trong kỳ nghỉ hè.