TV& VIDEO

Kỳ quan thế giới

UNESCO bổ sung 21 địa điểm vào danh sách Kỳ quan thế giới

UNESCO bổ sung 21 địa điểm vào danh sách Kỳ quan thế giới

VTV.vn - Mới đây, UNESCO đã ghi nhận thêm 21 địa danh vào danh sách di sản thế giới.