kỹ sư phần mềm

Ứng dụng báo nguy hiểm ở Rio de Janeiro

Ứng dụng báo nguy hiểm ở Rio de Janeiro

VTV.vn - Các kỹ sư phần mềm Brazil đã phát triển một ứng dụng điện thoại để hướng dẫn người dân và giúp họ tránh xa những nơi diễn ra đọ súng.