kỹ thuật bơi

Tư vấn bơi và phòng chống đuối nước (số 17): Hướng dẫn kỹ năng ngụp lặn cho trẻ em

Tư vấn bơi và phòng chống đuối nước (số 17): Hướng dẫn kỹ năng ngụp lặn cho trẻ em

VTV.vn - Trong số 14 của Tư vấn bơi và phòng chống đuối nước, cùng Thể Thao VTV xem hướng dẫn kỹ kỹ năng ngụp lặn cho trẻ em.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive