TV& VIDEO

kỹ thuật bơi

Tư vấn bơi và phòng chống đuối nước (số 17): Hướng dẫn kỹ năng ngụp lặn cho trẻ em

Tư vấn bơi và phòng chống đuối nước (số 17): Hướng dẫn kỹ năng ngụp lặn cho trẻ em

VTV.vn - Trong số 14 của Tư vấn bơi và phòng chống đuối nước, cùng Thể Thao VTV xem hướng dẫn kỹ kỹ năng ngụp lặn cho trẻ em.