TV& VIDEO

lá cờ Tổ quốc

1.000 lá cờ Tổ quốc đến với Trường Sa

1.000 lá cờ Tổ quốc đến với Trường Sa

VTV.vn - Với tấm lòng hướng về Trường Sa thân yêu, trường Đại học Sư phạm Huế đã phát động một chương trình đầy ý nghĩa với tên gọi "1.000 lá cờ Tổ quốc cho Trường Sa”.