TV& VIDEO

lá lành đùm lá rách

Chia sẻ yêu thương với người dân vùng bão lũ miền Trung

Chia sẻ yêu thương với người dân vùng bão lũ miền Trung

VTV.vn - Với tinh thần lá lành đùm lá rách, trong những ngày qua, người dân trong nước và cộng đồng quốc tế có những hỗ trợ giúp người dân miền Trung từng bước vượt qua khó khăn.