TV& VIDEO

lá ngón

Chuyện về “con ma” lá ngón ở vùng cao

Chuyện về “con ma” lá ngón ở vùng cao

 Người H’Mông có những câu chuyện thêu dệt về lá ngón, đặc biệt là quan niệm ăn lá ngón tự tử sẽ dễ lên thiên đàng. Nguyên nhân tự tử của họ nhiều khi đơn giản đến khó hiểu. Và đó cũng chính là lý do dẫn tới ngày càng nhiều ca sử dụng lá ngón và tử vong ở các huyện vùng cao.