TV& VIDEO

lạc mất

Sony ra dịch vụ tìm kiếm điện thoại Xperia bị mất

Sony ra dịch vụ tìm kiếm điện thoại Xperia bị mất

Với “My Xperia”, người dùng Xperia của Sony từ nay có thể theo dõi mọi hành tung của thiết bị dù bị thất lạc.