TV& VIDEO

Lady Gaga

Lady Gaga khởi động lại tour lưu diễn thế giới

Lady Gaga khởi động lại tour lưu diễn thế giới

VTV.vn - Tour diễn vòng quanh thế giới Joanne World Tour của Lady Gaga đã được khởi động lại vào cuối tuần qua tại Montreal, Canada.