TV& VIDEO

lại bắc hải đăng

Sẽ không có sự mập mờ trong các giải thưởng VTV Awards 2016

Sẽ không có sự mập mờ trong các giải thưởng VTV Awards 2016

VTV.vn - Những bình chọn, đánh giá của khán giả và Hội đồng chuyên môn chắc chắn tạo nên tính công bằng cho các giải thưởng của VTV Awards 2016.