TV& VIDEO

làm bằng giả

Hà Nội khuyến cáo cán bộ dùng bằng cấp giả nên từ chức

Hà Nội khuyến cáo cán bộ dùng bằng cấp giả nên từ chức

VTV.vn - Ai sử dụng bằng cấp giả nên khẩn trương báo cáo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xin rút lui, thậm chí xin từ chức.