TV& VIDEO

Làm đẹp da

Số lượng lừa tại châu Phi giảm nghiêm trọng do nhu cầu giết hại lấy da

Số lượng lừa tại châu Phi giảm nghiêm trọng do nhu cầu giết hại lấy da

VTV.vn - Số lượng lừa tại khu vực tại châu Phi giảm nghiêm trọng do nhu cầu sử dụng da lừa tăng cao tại các nước ở khu vực châu Á.