TV& VIDEO

lạm dụng kháng sinh

Việt Nam nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống kháng thuốc

Việt Nam nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống kháng thuốc

VTV.vn - Việt Nam đã thành lập mạng lưới giám sát kháng thuốc, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý bước đầu việc sử dụng kháng sinh trong nông, ngư nghiệp.