TV& VIDEO

lạm dụng kháng sinh

Cắt giảm kê biệt dược gốc cho tuyến TƯ, bác sĩ gặp khó

Cắt giảm kê biệt dược gốc cho tuyến TƯ, bác sĩ gặp khó

VTV.vn - Mặc dù việc hạn chế sử dụng biệt dược gốc giúp tránh tình trạng lạm dụng kháng sinh nhưng cũng gây khó khăn cho bác sĩ và bệnh nhân trong các trường hợp bệnh nặng.