lạm dụng thuốc kháng sinh

Người lớn đang lạm dụng kháng sinh cho trẻ

Người lớn đang lạm dụng kháng sinh cho trẻ

VTV.vn - Ở nước ta hiện nay, 90% số thuốc kháng sinh được bán mà không cần kê đơn, dẫn tới tình trạng kháng thuốc kháng sinh, nguy cơ không còn thuốc chữa bệnh.