TV& VIDEO

lạm dụng thuốc

Phun thuốc trừ sâu giữa khu dân cư - Nỗi lo dai dẳng

Phun thuốc trừ sâu giữa khu dân cư - Nỗi lo dai dẳng

VTV.vn - Chuyện lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật không còn là chuyện mới ở các vùng sản xuất nông nghiệp, trong đó có vùng trồng hoa Tết.