TV& VIDEO

lạm dụng tình dục

Time’s up - Chiến dịch chống lạm dụng tình dục mới tại Hollywood

Time’s up - Chiến dịch chống lạm dụng tình dục mới tại Hollywood

VTV.vn - Metoo là tên chiến dịch chống lạm dụng tình dục đã quá nổi tiếng năm 2017. Từ những ngày đầu năm nay, chiến dịch này đã được nối dài mạnh mẽ hơn với tên mới: Time’s up.