TV& VIDEO

làm giàu

85 thanh niên nông thôn xuất sắc và chuyện khởi nghiệp tại chính quê hương

85 thanh niên nông thôn xuất sắc và chuyện khởi nghiệp tại chính quê hương

VTV.vn - Tiền vốn ban đầu, kỹ thuật và thị trường cho sản phẩm khiến nhiều thanh niên nông thôn loay hoay. Tuy nhiên, khát khao làm giàu trên chính quê hương đã giúp họ thành công.