TV& VIDEO

làm mất

Tìm thấy nhẫn cưới sau 42 năm thất lạc

Tìm thấy nhẫn cưới sau 42 năm thất lạc

Một phụ nữ ở Anh vừa tìm thấy chiếc nhẫn cưới của mình nhờ một máy dò kim loại, sau khi đánh mất nó vào 42 năm trước.