TV& VIDEO

Lâm Tâm Như

Khi được nói xấu Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như nói gì?

Khi được nói xấu Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như nói gì?

VTV.vn - Theo bà mẹ một con Lâm Tâm Như đánh giá, ông xã Hoắc Kiến Hoa là người thuộc phe hành động, làm nhiều hơn nói.