TV& VIDEO

Lâm Tâm Như

Chết ngất với vẻ lịch lãm của chồng Lâm Tâm Như

Chết ngất với vẻ lịch lãm của chồng Lâm Tâm Như

VTV.vn - Khác với hình ảnh có phần mềm mại trên tạp chí Harper's Bazaar Men, trong loạt ảnh thực hiện cho Elle Men, Hoắc Kiến Hoa lịch lãm như một quý ông.