TV& VIDEO

làm việc thiện

Cựu chiến binh 40 năm phát thuốc chữa bệnh miễn phí

Cựu chiến binh 40 năm phát thuốc chữa bệnh miễn phí

VTV.vn - 40 năm nay, một người lính đã tự tay đi cắt thảo dược, phơi làm thuốc chữa trị cho mọi người.