TV& VIDEO

lấn chiếm lòng lề đường

Các chủ bãi giữ xe chờ đợi giải pháp từ chính quyền

Các chủ bãi giữ xe chờ đợi giải pháp từ chính quyền

VTV.vn - Với áp lực nhu cầu gửi xe ngày càng tăng cao đang đẩy các chủ bãi xe tại TP.HCM vào thế khó.