làng cổ Đường Lâm

Nghịch lý tu sửa nhà cổ ở Đường Lâm: Người cần không có, người cho không lấy

Nghịch lý tu sửa nhà cổ ở Đường Lâm: Người cần không có, người cho không lấy

VTV.vn - Có một nghịch lý tại làng cổ Đường Lâm là có người mòn mỏi chờ kinh phí trùng tu nhà cổ nhưng có người được hỗ trợ lại từ chối.