lãng phí thức ăn

Người đàn ông chỉ mất... 2,75USD mỗi năm để mua thức ăn

Người đàn ông chỉ mất... 2,75USD mỗi năm để mua thức ăn

VTV.vn - Một người đàn ông sống tại Mỹ chỉ mất 2,75USD mỗi năm để mua thức ăn.