TV& VIDEO

lãng phí

Tiết kiệm, chống lãng phí: Chủ trương đã có, sao vẫn chưa đi vào thực tế?

Tiết kiệm, chống lãng phí: Chủ trương đã có, sao vẫn chưa đi vào thực tế?

VTV.vn - Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, song thời gian qua, công tác tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế.