TV& VIDEO

lãng phí

Phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài

Phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài

VTV.vn - Đây là một trong các nội dung rất đáng chú ý tại bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang ở Lễ trao giải "Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".