TV& VIDEO

làng trẻ SOS

Dàn Hợp xướng & Giao hưởng Kỳ diệu tham gia dự án Human Kind

Dàn Hợp xướng & Giao hưởng Kỳ diệu tham gia dự án Human Kind

VTV.vn - Dàn Hợp xướng & Giao hưởng Kỳ diệu đã được chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia dự án Human Kind.