TV& VIDEO

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bị kỷ luật

Nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bị kỷ luật

VTV.vn - Tại kỳ họp 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kỷ luật một số lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam.