TV& VIDEO

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam chỉ đạo xử lý bãi tuyển quặng vàng trái phép tại Hiệp Đức

Quảng Nam chỉ đạo xử lý bãi tuyển quặng vàng trái phép tại Hiệp Đức

VTV.vn - Sau khi VTV8 đưa tin về bãi tuyển quặng vàng trái phép ở Hiệp Đức (Quảng Nam), lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc.