TV& VIDEO

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Vụ phá rừng Tiên Lãnh: Yêu cầu huyện Tiên Phước làm rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân

Vụ phá rừng Tiên Lãnh: Yêu cầu huyện Tiên Phước làm rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân

VTV.vn - Về vụ phá rừng ở Tiên Lãnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu huyện Tiên Phước làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.